Boarischs Wiki
Advertisement


Sepp isch in Tiról a haifige Kurzfórm bzw. dialektale Fórm va Josef. Weitre Fórmen sein Seppl, Seppele, Seppile, Pepi, Päppi, Peppe, Jós. In Nórddaitschlånt sågg man aa Joschka. Dεr Nåmenståg isch dεr 19. Mérz (Josefitåg), isch zugleich aa Våtεrtåg. Josef isch in dεr Piibl dεr Nährvåtεr van Jesus. Er håt in dεr schwångεrn Maria zu dεr Flucht vεrhólfn, håt sie untεrstitzt.

Josef isch in Jahr 2010 dεr haifigschte Mandεrnåmen gwésn, isch åbεr stårk pan Zrugggeahn. Giuseppe, italienisch fir Josef, isch in gleichn Jåhr dεr haifigschte untεr die italienischen Mandεrnamen gwésn.

Nåmenstregεr[]

Sepp Forcher: Moderator pan ORF

Sepp Herberger: daitschεr Fuaßpållspielεr

Sepp Kerschbaumer: Sidtirólεr Widεrståndskémpfεr

Sepp Maier: steirischer Dichter

Sepp Messner Windschnur: Sidtirólεr Liadεrmåchεr

Sepp Thaler: Sidtiróler Komponischt

Josef Leitgeb: éschtreichischεr Dichtεr

Josef Gargitter: Pischof va Bózn-Prixn

Advertisement