Boarischs Wiki
Advertisement


Die Prótgråmml (vεrhoachtaitscht Brotgrammel) isch a Gerät, des man haupsächlich friahεr vεrwéndet håt, um as hérte Prót (Proat) zu schneidn. Af oanεr Seit håt as Méssεr an Griff, af dεr åndεrn Seit isch es af an hilzεrnen Pehältεr peféschtigg in dén as Prót drein isch, odεr oanfåch af an Prétt.

Gråmmlen wern nó vεrwéndet, sein zun Toal aa schón Museumssticklen.

Links[]

ålpmweit

Puschtεrtål

[http://www.europeana.eu/portal/record/04702/44F6E666E458867D3B61ACFD320BFFB3B76F66F9.html ]

Advertisement